Hỗ trợ tối đa 5 tệp, mỗi tệp có kích thước 10M. được
Risun Polymer International Co.,Ltd. 86-25-86577090 sean@risunpolymer.com
Nhà máy Tour Nhận báo giá
Nhà -

Risun Polymer International Co.,Ltd. Nhà máy Tour

  • Risun Polymer International  Co.,Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy
  • Risun Polymer International  Co.,Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy
  • Risun Polymer International  Co.,Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy
  • Risun Polymer International  Co.,Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy

Dây chuyền sản xuất

Cơ sở sản xuất (100.000 tấn)

Nghiên cứu và phát triển

R & D